Udział stacji HF60KAG w zawodach DL – DX RTTY Contest

W dniach 2 -3 lipca 2016r. rozgrywane by?y zawody DL –DX RTTY Con. Nasza stacja HF60KAG wzi??a udzia? w tych zawodach, uzyskuj?c 75.330 punktów, co da?o jej 9 miejsce w ?wiecie w kategorii SINGLE-OP DIPOLE 6- HOURS.

Operatorem stacji by? Jacek SP9CXN.

 

dx-dx-hf60kag