Strona internetowa Jurka SP9AUV

Polecamy wspaniale wykonan? stron? przez naszego koleg? klubowego  na której mi?dzy innymi jest do pobrania super program opracowany przez  Jurka  HAM_SECRETARY, który na bie??co stale jest aktualizowany.   Wi?cej informacji na stronie jak wy?ej.

Informuj? , ?e Jurek na swojej stronie uruchomi? kurs (ju? jest 12 lekcji audio wideo) obs?ugi i zasady dzia?ania tego programu, aby bardziej go “przyswoi?” u?ytkownikom.