Praca stacji okolicznościowej HF60KAG

Praca stacji okoliczno?ciowej HF60KAG pracuj?cej z okazji 60-lecia naszego Klubu przesz?a do historii.

W okresie od 31.10.2015r. do 22.10.2016r. przeprowadzili?my 3014 ??czno?ci z 96. krajami.

Pracowali?my w pasmach 80 – 10 m (w tym pasma WARC), 2m i 70cm emisjami CW, SSB, FM, RTTY, PSK-31, PSK-63 i PSK-125.

Operatorami stacji byli koledzy: SP6OJE, SP9AUV, SP9CXN, SP9FZU, SP9LO, SQ9C, SQ9CND, SQ9KEJ, SQ9PPU, SQ9UM.

Dzi?kujemy wszystkim naszym korespondentom za ??czno?ci i informujemy, ?e zajmujemy si? aktualnie wypisywaniem i wysy?k? kart QSL.