Praca HF60KAG z terenowego QTH Rzeczyce

W dniu 27 lutego 2016 koledzy Adrian SP9EGF i Damian SP9LO udali si? na krótki wypad aby aktywowa? stacj? okoliczno?ciow? HF60KAG z terenowego QTH. Ich wybór pad? na miejscowo?? Rzeczyce w powiecie gliwickim. Wyposa?enie stacji stanowi? transceiver Icom 746 Pro, “> zasilany z akumulatora samochodowego i pod??czony do anteny W3DZZ, oraz antena BIG STAR na 2 metry.

Stanowisko operatorskie rozbili nad brzegiem pi?knego w lecie , ale niezbyt urokliwego o tej porze roku jeziora Du?e Dzier?no. Poniewa? aktywacja stacji mia?a miejsce w pó?nych godzinach popo?udniowych, zapadaj?cy zmierzch i przenikliwy zi?b ograniczy? czas pracy stacji.

Podczas pó?toragodzinnej pracy w pa?mie 80 metrów moc? 50W, operatorzy przeprowadzili 42 ??czno?ci (w tym 4 zagraniczne), rozdaj?c korespondentom punkty do dyplomu z okazji .
Link do filmiku obrazuj?cego zmagania z instalacj? anteny:

 

20160227_164146 20160227_155159 20160227_152442 20160227_152413