Kalendarz zawodów krajowych LISTOPAD 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...

Kalendarz zawodów międzynarodowych PAŹDZIERNIK 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...

Kalendarz zawodów krajowych PAŹDZIERNIK 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...

Udział stacji HF60KAG w zawodach DL – DX RTTY Contest

W dniach 2 -3 lipca 2016r. rozgrywane by?y zawody DL –DX RTTY Con. Nasza stacja HF60KAG wzi??a udzia? w tych ...

HF60KAG w zawodach Russian WW PSK Contest

W rozgrywanych w dniach 20 – 21 lutego 2016 roku zawodach Russian World Wide PSK Con nasza stacja HF60KAG zaj??a 2 ...

Światowe Dni Młodzieży – dyplom

Z okazji odbywaj?cych si? w Polsce ?wiatowych Dni M?odzie?y, Ma?opolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców "> ...