Lokalizacja

Klub Sportów Łączności SP9KAG

Al. Korfantego 6,
44-100, Gliwice

E-mail: sp9kag@sp9kag.pl

QSL VIA BIURO: OT 50