HF60KAG w zawodach Russian WW PSK Contest

W rozgrywanych w dniach 20 – 21 lutego 2016 roku zawodach Russian World Wide PSK Con nasza stacja HF60KAG zaj??a 2 miejsce w?ród stacji polskich w kategorii SO20.

Operatorem stacji by? Jacek SP9CXN.

russian_hf60kag