Dzisiaj w klubie 29/09

Dzisiaj 29.09.2016 r by? bardzo ciekawym dniem klubowym:

1

Kolega Andrzej SQ9FVH zaprezentowa? bardzo fajnie wykonane przez niego trapy do anteny W3DZZ. Jeszcze raz dzieki Ci Andrzeju za trapy.

2

Damian SP9LO zaprezentowa? wysokiej jako?ci renowacje (piaskowanie i malowanie proszkowe) obudowy TRX-a wykonane przez CYKLOTERAPIA w Gliwicach.

 

3 4

Adrian SP9EGF prezentuje swój najnowszy nabytek urz?dzenie wielofunkcyjne maj?ce wiele mo?liwo?? pomiaru ró?nych warto?ci pomi?dzy TRX-em a kablem zasilaj?cym anten?. Urz?dzenie jest wykonane przez Zdzis?awa SP2GPC.

Tak?e Damian SQ9JKO zaprezentowa? wykonany przez niego mni komputer.

Jacek SP9CXN i Czes?aw SP9FZU porozdzielali dwie solidne paczki kart QSL dostarczonych dzisiaj przez managera z OT-50.

Jacek SP9CXN zaprezentowa? wysokiej klasy wydruki dyplomów ze swojej fajnej drukarki.

Dyplomy zosta?y zdobyte przez operatora Czes?awa SP9FZU dla okoliczno?ciowej stacji klubowej HF60KAG pokazane na stronie www.sp9kag.pl

Konkurs dyplomowy zorganizowali krótkofalowcy hiszpa?scy z okazji 400 lecia ?mierci pisarza Miquela Servantesa.

Napisa? i sfotografowa?: Czes?aw – SP9FZU