Dzień klubowy 2 czerwca 2011

Olek, SQ9UM ciekawie opowiada? ze swojego kilkudniowego pobytu w Malezji gdzie pracowa? na falach krótkich emisj? cw w pa?mie 17 m ze stacji klubowej 9M2JKL (Amateur Radio Club The Japan Club of Kuala Lumpur) oraz by? uczestnikiem Hamfestu w stolicy Malezji.

Próbowa?em w dniu 15.05.2011 r. nawi?za? z Olkiem (9K2JKL) ??czno??, ale warunki by?y nie najlepsze i do niej nie dosz?o.

Piotr – SP9BIF przyniós? nowe swoje konstruktorskie dzie?o. Jest to eliminator zak?óce? odbioru sygna?ów radiowych. Urz?dzenie wykonane jak zwykle profesjonalnie co wida? na poni?szych fotkach.

img3 height=”225″ /> img4 img2 img1

U góry fotki jakby w??a, jest to antena kolinearna na pasmo 23 cm wykonana z kabla koncentrycznego przez Damiana SQ9LOK. Pokazana antena nie ma jeszcze przeciwwag. Druga fotka to koniec anteny, a trzecia fotka pocz?tek czyli „koniec” gdzie pod??cza si? jej zasilanie.