Demontaż klubowych anten SP9KAG

W zwi?zku z pismem administratora kamienicy gdzie jest nasz klub nale?y
zdemontowa? anteny, ze wzgl?du na remont kominów.

Dzisiaj w sobot? tj. 14.11.2009 r. koledzy: Andrzej SP9SDX, Zenek SQ9CND, Jarek SQ9NFF i Czes?aw SP9FZU bardzo sprawnie i bezpiecznie wykonali zaplanowane prace.