Antena w klubie

Mi?o nam oznajmi?, ?e klub SP9KAG, po d?ugiej przerwie, ma znowu anten?!

Par? lat temu antena zosta?a zdemontowana “> na wniosek administratora budynku, w zwi?zku z remontem dachu. Po zako?czeniu remontu klub zacz?? starania o pozwolenie na ponowny monta? anteny. Niestety, jak to zwykle bywa, pomimo instalacji innych anten telewizyjnych , uzyskanie pozwolenia na instalacj? anteny KF nie by?o ?atwe. Uda?o si? jednak, i antena GXP7 znów dumnie sterczy na dachu budynku. Obok mo?na zauwa?y? anten? na 2 m (jeszcze nie pod??czona).

size-medium wp-image-110″ src=”http://sp9kag.pl/wp-content/uploads/2016/01/A-2-225×300.jpg” alt=”A-2″ width=”225″ height=”300″ /> A-1