Aktywacja gminy Pyskowice (GC02)

W dniu 5 pa?dziernika 2013 nasza stacja klubowa SP9KAG/9 pracowa?a z nad jeziora Dzier?no w gminie Pyskowice GC02 (lokator JO90GJ) aktywuj?c tym samym nieaktywn? dotychczas gmin?. Stacja zainstalowana by?a na terenie Klubu Wodnego „Garland”, który w tym dniu by? organizatorem regat ?eglarskich b?d?cych jednym z punktów obchodów 65-lecia tego Klubu.

Pracowali?my w pasmach 2 , 40 i 80 m emisjami CW, SSB i FM. Nasz sprz?t to FT897D, FT857D, oraz anteny dipol 2×19,5m i BIGSTAR. Przeprowadzili?my 121 QSO ze stacjami z Chorwacji, S?owenii, Niemiec i Polski. Wszyscy nasi korespondenci obs?ugiwani przez Biuro QSL otrzymaj? karty QSL z potwierdzeniem przeprowadzenia ??czno?ci.

Aktywacja gminy pyskowice Dzierzno10-thm Dzierzno5-thm Dzierzno6-thm
Aktywatorami gminy byli: SP9BIF puttygen download , “> SP9CXN, SP9FZU, SP9SDX, SQ9CND, SQ9JKO, SQ9LOK, SQ9PPU, oraz Andrzej (oczekuje na licencj?).