Wizyta DL1CF w klubie SP9KAG

Podczas klubowego spotkania w dniu 03.07.2014 odwiedzi? nas jeden z nestorów krótkofalarstwa niemieckiego , Kolega ...

Aktywacja gminy Pyskowice (GC02)

W dniu 5 pa?dziernika 2013 nasza stacja klubowa SP9KAG/9 pracowa?a z nad jeziora Dzier?no w gminie Pyskowice GC02 ...

Nowy członek klubu SP9KAG

W czwartek, 17 stycznia 2013 roku, klub SP9KAG obchodzi? bardzo wa?ne wydarzenie: powitanie nowego cz?onka, a raczej ...

Aktywacja gminy Pilchowice (GC04)

W sobot? 22.09.2012 koledzy: Jurek SP9AUV, Piotr SP9BIF, Jacek SP9CXN, Andrzej SP9SDX, Edward SP9WZB download putty ...

Antena w klubie

Mi?o nam oznajmi?, ?e klub SP9KAG, po d?ugiej przerwie, ma znowu anten?! Par? lat temu antena zosta?a zdemontowana ...

SQ9UM w SP DX Contest 2011

Podczas odbytego w dniu 1 pa?dziernika br. Zjazdu Stowarzyszenia SPDXC og?oszono wyniki zawodów SP DX Con 2011. Mi?o ...