“Santa Claus SKC 2016” i “Santa Claus RNS 2016”

"Santa Claus SKC 2016" i "Santa Claus RNS 2016" potwierdzony przez Santa Claus dla Klubu

Karty QSL – SQ9C

Nasz Klubowicz   dzia?a z ró?nych stron ?wiata w eterze. Oto jego kartki potwierdzaj?ce "> ??czno?ci z krajów w ...

Kalendarz zawodów międzynarodowych GRUDZIEŃ 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...

Kalendarz zawodów krajowych GRUDZIEŃ 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...

Praca stacji okolicznościowej HF60KAG

Praca stacji okoliczno?ciowej HF60KAG pracuj?cej z okazji 60-lecia naszego Klubu przesz?a do historii. W okresie ...

Kalendarz zawodów międzynarodowych LISTOPAD 2016

Pocz?tek Nazwa zawodów Koniec Data Godz. UTC Data Godz. ...